Hensigtsmæssig kommunikation


Medarbejdere, der er tilfredse med sig selv, skaber gode resultater.

Kommunikation er et af de vigtigste arbejdsredskaber for dig og din virksomhed - men det er også et af de allersværeste at mestre.

Forskellige tolkninger af samme budskab og uklare beskeder er noget af det, som kan være med til at forringe det gode samarbejde.

Nogle mennesker er lettere at samarbejde med end andre, og helt naturligt søger vi hen til dem, som vi trives godt sammen med. Men, hvis vi virkelig skal skabe de store resultater, burde vi søge dem, som vi ligner mindst - det er nemlig i dette spændingsfelt, at dynamikken og potentialet er størst.

Nøgleord i undervisningen

  • Selvtillid/selvværd
  • Aktiv lytning
  • Positiv og negativ feedback
  • Reaktionsmønstre
  • Argumentationsteknikker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Organisationsformer og ledelse
  • Indlæring som team

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder.

Undervisningsform

Der tages udgangspunkt i situationer fra medarbejderens eller lederens egen hverdag. Undervisningen tilrettelægges herefter som en blanding af oplæg, gruppearbejde, diskussioner og personlig træning i at kommunikere på en mere hensigtsmæssig måde.

Deltagerantal

Undervisningen kan gennemføres for minimum 14 deltagere og maksimalt 20.

Undervisningssted

Undervisningen kan foregå i virksomheden eller i lokaler efter nærmere aftale.