Konflikthåndtering


Den, hvis eneste værktøj er en hammer, er tilbøjelig til at betragte alt som søm

Konflikter kan udvikle eller fastlåse – det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre. Derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag.

I ethvert forhold mellem mennesker opstår der konflikter af større eller mindre karakter – det være sig i privatlivet eller på arbejdspladsen. Dette er en helt naturlig del af livet. Langt de fleste mennesker trives dårligt, hvis konflikter får lov til at præge dagligdagen og forbliver uløste. Over tid kan uløste konflikter medføre ringere engagement og loyalitet, mindre effektivitet og distance til såvel kolleger som virksomheden. I den sidste ende kan det endda ende med, at man mister dygtige og fagligt kompetente medarbejdere.

Der er derfor mange positive gevinster at opnå ved at arbejde bevidst med brugen af værktøjer til håndtering af konflikter. Lærer man at tackle konflikter konstruktivt og respektfuldt, kan de være med til at berige i stedet for at berøve kvaliteten i samværet og samarbejdet med andre. Bevidst konflikthåndtering er således til stor gavn for såvel den enkelte medarbejder som virksomheden.

Undervisningen sætter fokus på

 • Årsager til konflikter
 • Metoder og værktøjer til konfliktløsning
 • Forebyggelse af konflikter

Nøgleord i undervisningen

 • Aktiv lytning
 • Forskellige behov/holdninger
 • Samtaleteknikker
 • Konfliktløsningsmodeller
 • Op - og nedtrapning af en konflikt
 • Positiv reformulering
 • Konstruktiv kritik
 • Assertion
 • Feedback
 • Konfliktens sprog
 • Kommunikationsmodeller
 • Transaktionsanalyse

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder.

Undervisningsform

Der tages udgangspunkt i situationer fra medarbejderens og lederens egen hverdag. Undervisningen tilrettelægges som en blanding af oplæg, gruppearbejde, diskussioner og personlig træning i konflikthåndtering.

Deltagerantal

Undervisningen kan gennemføres over for små eller store grupper, dog med maksimalt 16 deltagere. For at opnå en god dynamik er det vigtigt, at holdene er af en vis størrelse.

Undervisningssted

Undervisningen kan foregå i virksomhedens lokaler eller på et kursussted efter nærmere aftale.