Mundtlig formidling


Viden har først værdi, når den deles med andre!

 • Oplever du, at du sjældent eller aldrig deltager i en meningsudveksling på din arbejdsplads?
 • Er du nervøs, når du skal fremføre din mening?
 • Har du svært ved at få sagt det, som du gerne vil?
 • Har du svært ved at være rolig og fattet i en diskussion?
 • Bliver du forvirret ved at se dine tilhørere i øjnene?
 • Er dit taletempo alt for hurtigt?

Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, er der meget at opnå ved at arbejde bevidst med den mundtlige formidling. Dermed får man langt bedre mulighed for at bidrage med relevant input og dermed søge en langt bedre indflydelse på sin egen hverdag i virksomheden.

Et program bliver tilrettelagt, hvor du får værktøjer, træning og feedback, så du er rustet til at stille dig op foran en forsamling og præsentere et emne. Du får større gennemslagskraft, fordi du lærer at forberede dig ud fra en enkel disposition, og du vil gennemføre dine præsentationer med større sikkerhed.

Du bliver bedre til at:

 • disponere dit stof, så du fanger dine tilhørere.
 • bruge slides og lignende i passende mængder som hjælpemidler
 • fokusere på din stemme: Er den kraftig nok? Taler du for hurtigt eller for langsomt? Skal du holde flere pauser?
 • arbejde med dit kropssprog Ð og hvad du skal stille op med dine hænder?
 • formindske din nervøsitet
 • bruge de rette argumenter og informationer til at "slå igennem"

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder.

Undervisningsform

Der tages udgangspunkt i situationer fra medarbejderens eller lederens egen hverdag. Undervisningen tilrettelægges herefter som en blanding af oplæg, gruppearbejde, diskussioner og personlig træning i mundtlig formidling.

Deltagerantal

Undervisningen kan gennemføres over for små eller store grupper, dog med maksimalt 16 deltagere. For at opnå en god dynamik, er det vigtigt at holdene er af en vis størrelse, gerne minimum 5-6 deltagere.

Undervisningssted

Undervisningen kan foregå i virksomhedens lokaler eller på et kursussted eller efter nærmere aftale.