Mine terapeutiske overvejelser


Hvornår er der grund til at gå i terapi?

Kan du tilslutte dig et eller flere af disse udsagn?

  • Jeg begrænser mit liv i stedet for at udvikle mig/tage udfordringer op.
  • Jeg føler mig nedtrykt, deprimeret og handlingslammet, og jeg kan ikke længere tage del i det liv, som før var så meningsfyldt for mig.
  • Jeg befinder mig et sted i mit liv, hvor jeg har lyst/ er motiveret til vækst, men mangler modet.
  • Jeg befinder mig i en krise, som føles meget svær og pinefuld.
  • Mit liv er fyldt med daglig angst.

- så kan der være en god og meningsfuld grund til at søge professionel hjælp.

Terapiformen, jeg tager udgangspunkt i, er den procesorienterede familieterapi, som har samtalen som den primære metode. Der veksles mellem forskellige metoder, alt afhængig af problemets art og klientens ståsted.

Min grundtanke er, at det er terapeuten bag metoden mere end metoden selv, som er afgørende for et godt resultat.


Al terapi er et spørgsmål om fælles kemi.

Allerede den første samtale vil vise både terapeut og klient, om der er basis for at indgå i et terapiforløb.

Jeg tilbyder terapi, psykologisk rådgivning i forbindelse med sorg, krise, depression og angst. Min baggrund er en terapeutisk uddannelse på Psykoterapeutisk Institut samt 16 års praktisk erfaring.

Du er garanteret fuld anonymitet under hele forløbet.

Jeg kombinerer min terapeutiske virksomhed med konsulentarbejde for virksomheder, og arbejder som udviklingskonsulent og coach for ledere, mellemledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder.

Desuden afholder jeg kurser i kommunikation og samarbejde og personlig udvikling.