Stress


Hvad er stress?

Stress er en ydre eller indre påvirkning, der får kroppen til at gå i "alarmberedskab". Kroppen skelner ikke mellem fysisk og psykisk stress og reagerer ens på de to situationer. Dette alarmberedskab er en naturlig og sund reaktion. Problemet er, at det er hårdt for kroppen at være i denne tilstand, og derfor kan den ikke holde til vedvarende stress

De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt opleve stress. 20% af befolkningen har næsten dagligt symptomer på stress.

Symptomer på stress

Vi får alle forskellige grader af symptomer, når vi er stressede. Nogle får fysiske symptomer som ondt i maven eller bliver anspændte og får hovedpine, andre får mere psykiske symptomer og bliver triste. Atter andre for mere adfærdsmæssige symptomer som for eksempel søvnløshed. Pointen er, at vi hver især har vores egne stresssymptomer, som er signaler fra kroppen på, at der er noget galt og at vi bør gøre noget.

Følgende er nogle af de mest almindelige tegn på stress:

  • Indre uro
  • Hovedpine
  • Hjertebanken
  • Mavesmerter
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Depression
  • Søvnløshed
  • Øget sygefravær

Kan du nikke genkendende til flere af ovenstående symptomer? Test om du har stress her

Jeg er stresset, hvad skal jeg gøre?

Tag kontakt til mig, enten telefonisk eller via kontaktformularen.

Ved den første samtale vil vi afdække, om der er basis for at indgå i et terapiforløb, hvor vi gradvist vil bearbejde din stress. Hver session varer 1 time og du er garanteret fuld anonymitet under hele forløbet. Sessionerne kan i de fleste tilfælde planlægges efter dine ønsker.

Jeg baserer min behandling af depression på samtaleterapi. Dette er efter min bedste overbevisning den eneste rigtige måde at bearbejde en depression. Læs eventuelt mere om behandling med samtaleterapi på Netdoktor.