Coaching


Er du god til at planlægge dit eget liv?

Føler du, at andre styrer dig og dine beslutninger?

Når du lader andre eller situationen bestemme over din dagligdag, mister du glæde og tilfredshed. Du kan føle dig både rådvild og trist uden rigtig at vide, hvordan du skal håndtere problemerne. Gennem coaching sættes der fokus på problemer / udfordringer, som er nødvendige at forholde sig til, så du igen kan føle dig motiveret og genfinde værdier og visioner for dit liv. Du bliver ansvarlig og får mod til at agere mere ægte. Det øger dit selvværd.

Formålet med coaching er at skabe motivation:

  • Løse problemer og konflikter
  • Opnå større forståelse for egne roller, styrker og svagheder
  • Håndtere forskellige daglige udfordringer og relationer
  • Skabe forandring og udvikling
  • Konkretisere mål, visioner, strategier og handlinger
  • Udvikle og udfordre egne kompetencer

Målgruppe

Medarbejdere, ansatte og ledere i private og offentlige virksomheder.

Coachingen kan gennemføres individuelt med bearbejdning af faglige og personlige problemstillinger så som arbejdspres, stress, nye arbejdsområder, bearbejdning af svage og stærke sider, arbejdsliv kontra privatliv.

Der er også mulighed for gennemførelse af gruppecoaching, hvor man kan bearbejde organisationskulturelle emner, eksempelvis arbejde mod enighed om overordnede perspektiver, større forandringsprocesser og lignende, ofte med fokuspersoner på tværs i organisationen.

Endelig findes der også muligheden for gennemførelse af teamcoaching, hvor der er behov for bearbejdning af fælles projekter i en bestemt gruppe i for eksempel samarbejde, motivation og kommunikation.

Coaching i praksis

Coachingen tilrettelægges i samarbejde med virksomheden. Det er vigtigt at der er tid til bearbejdning og refleksion mellem coachingsessioner.

Deltagerantal

Coachingen kan gennemføres over for såvel enkeltpersoner som små eller store grupper eller teams, dog med maksimalt 20 deltagere. Hvis der er tale om gruppecoaching, er det vigtigt at holdene er af en vis størrelse, gerne minimum 5-6 deltagere, for at opnå en vis dynamik.

Undervisningssted

Undervisningen foregår på virksomhedens adresse eller efter nærmere aftale.

Pris

Prisen forhandles enten som en fast kursuspris eller som timebetaling.

Se mine referencer her