Kompetencer i et fremmed land


Et EU - støttet udviklingsprojekt, som er blevet gennemført i samarbejde med Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital i tidsrummet 2008 - 2010.

Udviklingsprojektet rettede sig mod udenlandske hospitalsansatte læger, og havde som overordnet formål at fastholde og udvikle de fremmedsprogede lægers kompetencer inden for sprog og kommunikative færdigheder. se mere på LINK.

Individuelle forløb for udenlandske læger

Med afsæt i de fire afholdte forløb har jeg udviklet en model, hvor omdrejningspunktet er den praksisnære komunikation og kulturformidling.

Det er således et succeskriterium, at den udenlandske læge erhverver sig kvalifikationer på et kommunikativt og samarbejdsmæssigt højere niveau og således kan  bidreage med større motivation og engagement og føle sig mere sikker i sin daglige udførelse af lægearbejdet.

Tilrettelæggelse

Undervisningen tager kun og udelukkende afsæt i problemfelter på afdelingen og tilrettelægges i tæt samarbejde med ledelsen.

Udganspunktet for undervisningen er en visitationssamtale med den enkelte læge, hvor afdækning af standpunkt, ønlsker og behov danner basis for tilrettleæggelsen af undervisningen.

I den efterfølgende samtale med den nærmeste ledelse besluttes fokuspunkter og tidsramme for undervisningen. En midtvejsevaluering lægges ofte ind for at justere forløbet.

De typiske overskrifter som danner rammen for undervisningen kunne være:

  • Kommunikation med patienter og pårørende
  • Kommunikation med andre faggrupper
  • Den svære samtale
  • Deltagelse på morgenkonferencer / personalemøder mv.
  • Skrevne og uskrevne regler på afdelingen
  • Danske talemåde
  • Udtaletræning
  • Grammatik
  • Skriftlige opgaver fx journalskrivning, rapportering til offentlige myndigheder, oplæg på konferencer mv.

Undervisningen kan afvikles som supervision, hvor lægen følges i en konkret arbejdssituation, som bagefter gøres til genstand for sproglig og kommunikativ bearbejdning eller som undervisning, der bygger på erfaringer fra den daglige dialog med patienter, pårørende, kolleger og andre faggrupper.

Det aftales ofte, at lægen arbejder videre med stoffet mellem undervisingsgangene.

Ring eller mail for et møde, hvor vi kan drøfte specielle ønsker og behov.