Referencer


Tag kontakt

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig.

Navn:
Email:
Telefon:
 

Til

Rette vedkommende

Vedrørende danskundervisning til læger med udenlandsk baggrund

Psykiatrisk Center Ballerup har gennem længere tid haft et samarbejde med Jette Gyllenøhr omkring læger med udenlandsk baggrund. Opgaven har været at vurdere den enkelte læges dansksproglige færdigheder, udfærdigelse af individuelt undervisningsprogram og gennemførelse af dette.

Jette Gyllenøhrs initiale vurderinger har været af stor værdi, idet de både har givet et overblik over de pågældende lægers sproglige færdigheder, såvel skriftligt som mundtligt, samt deres oplevelse af og overvejelser om at arbejde som læge i et for dem fremmed sprogområde.

Det efterfølgende forløb har haft karakter af både sprogtræning og coaching, og det er mit indtryk, at de pågældende læger har haft stor værdi af forløbene, hvilke de også selv har givet udtryk for over for undertegnede.

Undervisningsforløbene har omfattet såvel forholdsvis nyuddannede læger som læger, der arbejder i hoveduddannelse eller på speciallægeniveau. Lægerne har ligeledes haft meget forskellige sprogfærdigheder. Nogle har haft gavn af basal sprogundervisning, andre hjælp til yderligere at mestre et sprog, som de i forvejen beherskede på ret højt niveau. Der har været tale om ca. 10 forløb i samarbejdet.

Vi har således haft stor nytte af samarbejdet med Jette Gyllenøhr, vi agter at fortsætte dette og kan kun anbefale, at tilsvarende tilbud udvides til at omfatte større antal læger med udenlandsk baggrund.

Vi har ved flere lejligheder, ud fra Jette Gyllenøhrs undersøgelse fået afdækket større sproglige vanskeligheder og behov for undervisning og coaching hos læger, der arbejder på højt niveau, end man umiddelbart havde indtryk af, og dermed kunnet tilbyde de pågældende værdifulde medarbejdere hjælp til at kunne fungere bedre i deres arbejde på PC Ballerup.

Med venlig hilsen

Peter Clemmesen
Klinikchef, Psykiatrisk Center Ballerup, afdeling Ballerup


Hensigtsmæssig kommunikation med Pårørende

Afholdt på Pleje- og aktivitetscenter Lystholm, Fredensborg Kommune

For hele personalegruppen i Hus 2 (Elmebo og Egebo): dag-, aften og nattevagter

Kurset tog afsæt i konkrete situationer mellem personalegruppen og de pårørende.
Vi arbejdede meget konkret og målrettet.

Succeskriteriet for kurset var:

  • Større indsigt i egne og pårørendes reaktionsmønstre
  • Enkle, virkningsfulde kommunikationsredskaber
  • Relevant teori i forhold til niveau og behov

I den efterfølgende evaluering blev der udtalt følgende:

Kirsten Pedersen, centerleder: Der er kommet rigtig god tilbagemelding. Meget professionelt. Der blev taget hånd om konkrete problemstillinger med løsningsforslag, som virker for personalet, hvilket kan mærkes direkte i kontakten til de pårørende. Personalegruppen har fået en fælles holdning og dermed en sikkerhed, som kan aflæses i samspillet med de pårørende.

Jette var god til få alle aktiveret, enkelte fik åbnet sig op og er nu en mere frie og afslappede i hverdagen med personale, beboere og pårørende.

Heidi, aftenvagt: Jeg fik et stort udbytte af kurset. Er normalt stærk i min argumentation og kan være bange for at virke for stærk! På kurset har jeg lært at gentage mit budskab på en assertiv, konstruktiv måde. Jeg føler mig mere afbalanceret og kan bruge mine ressourcer meget bedre, løber ikke mig selv træt. Vi har alle tydeligt kunnet mærke effekten i samspillet med de pårørende. Det var vigtigt for mig at mærke Jettes professionalisme. Ikke et øjeblik var jeg i tvivl om hendes ”omsorg” for os alle.

Birte, aftenvagt: Jeg fik i høj grad indfriet mine forventninger til dette kursus. Det var grænseoverskridende at skulle deltage i rollespil. Efterfølgende har jeg kunnet bruge den lettelse over at have delt svære episoder med andre kolleger meget konstruktivt. Det har yderligere forstærket følelsen af tryghed i kollegagruppen. Det var godt at få konkrete arbejdsredskaber, og jeg har lært og mærket, hvor vigtigt det er at sætte grænser. Jette er en meget dygtig underviser.

Yildis, dagvagt: Jeg har lært meget om mine reaktionsmønstre, har ofte undladt at tage konflikten og affundet mig med situationen. Jeg er blevet meget bedre til at stoppe op og sætte ord på det, jeg synes er urimeligt. På kurset arbejdede vi med stærke og svage sider. Jeg vil fortsat have det som et arbejdspunkt. Mine kolleger kan nu i langt højere grad støtte mig i denne proces.

Pernille, dagvagt: Mine forventninger til kurset blev rigeligt indfriet. Som assistent er jeg bekendt med mange teorier. Jette formåede at tilføre nye aspekter og få alle inddraget, især fordi det hele tiden tog udgangspunkt i vores hverdag. Det var inspirerende og motiverende undervisning. Vi står meget mere som en samlet gruppe med en fælles holdning. Det giver styrke og skaber tryghed på tværs i hele personalegruppen.

Case detaljer - Region Hovedstaden

Kompetencer i et fremmed land

Et EU- støttet Socialfondsprojekt for udenlandske læger i samarbejde med Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital med Arbejdsmarkedsafdelingen, Region Hovedstaden som hovedentreprenør. Jeg varetog, som ekstern konsulent, udviklingen og undervisningen i tæt samarejde med udviklingskonsulenterne Bente Sig og Kirsten Floris.

Udviklingsprojektet havde som overordnet mål at videreudvikle udenlandske hospitalsansatte læger inden for udvalgte sproglige - og kulturelle specialkompetencer.

Forløbet strakte sig over en periode på 2 år og ca. 40 læger genenmførte undervisningen.

Se mere

Arbejdsmarkedskontoret : www.regionh.dk/arbejdsmarkedsafdelingen.dk

Sig og Gyllenoehr: www.sig-gyllenoehr.dk

Kirsten Floris: www.florisconsult.dk


Case detaljer - Gladsaxe Kommune

Har gennem årene afholdt kommunikationskurser for forskellige omsorgscentres personale på tværs i organisationen.

Er fast tilknyttet Omsorgscentret Bakkegården, Enhedsplejen Bagsværd, hvor jeg varetager opgaver for og med ledelsen: distriktsleder, souschef og daglige ledere. Opgaverne varierer fra supervision, coaching, deltagelse i MUS, GRUS samtaler og personalemøder i hele huset.

Har desuden afviklet lederseminarer og deltager ad hoc "i den svære samtale" med personale - enkeltvis og i grupper efter behov.

LINK: www.gladsaxe.dk


Case detaljer - PC-Ware

Fra 2005 i tæt samarbejde med den administrerende direktør varetaget coachingopgaver på tværs i organisationen for alle personalegrupper:

- individuel coaching, supervision af ledelsesteamet
- deltagelse i ledermøder
- tilrettelæggelse og afvilkling af halvårsmøde for hele organisationen
- tilrettelæggelse og afvikliing af lederseminarer
- individuel coaching i personalegruppen efter behov

Udtalelse:

Leif Carlsen, administrerende direktør for Ravewnholm Computing A/S:

” Vi har anvendt Jette Gyllenøhr som coach for vores ledergruppe på fem personer igennem flere år, hvor vi har arbejdet med punkter som konflikthåndtering, coaching af medarbejdere og videreudvikling af medarbejderudviklingssamtaler m.m.

Vi har allerede opnået særdeles gode resultater som følge af samarbejdet med Jette. Hun har fungeret som personlig coach for den enkelte leder hver 14. dag, hvor individuelle arbejdspunkter er blevet gennemgået og bearbejdet samt over for hele ledergruppen i forbindelse med fællesmøder. Samspillet i ledergruppen er blevet helt fantastisk styrket nu, hvor vi er blevet meget mere åbne over for hinandens styrker og arbejdspunkter. Samtidig har vi med Jettes hjælp fået bearbejdet værdifuldt input fra medarbejdernes udviklingssamtaler i forhold til ledernes styrker og svagheder, hvilket helt sikkert kommer hele virksomheden til gode.

Jeg kan derfor kun varmt anbefale Jette Gyllenøhr til enhver virksomhed, som ønsker at udvikle ledere eller medarbejdere gennem coaching. I forlængelse af denne anbefaling vil jeg samtidig tilbyde enhver virksomhed, som overvejrer at anvende Jette Gyllenøhr, at anvende mig som reference med henblik på at få uddybet og besvaret eventuelle spørgsmål. Jeg kan kontaktes på telefon 4488 9900 eller på e-mail: leif.carlsen@ravenholm.dk”

Med venlig hilsen
PC-Ware A/S/ Ravenholm Computing A/S

Leif Carlsen
Administrerende direktør

Om coachingforløbet med Jette Gyllenøhr

Om et coachforløb i PC Ware

- En IT virksomhed med 40 ansatte og et højt aktivitetsniveau

Korte kurser for dine ledere er en dyr omkostning for din virksomhed!

  • Vi har i samarbejdet med lederne i PC Ware benyttet os af en løsning, som har langt større effekt!
  • Vi tror på, at udvikling foregår som en proces over en periode.
  • Fokus har været på den enkelte leder!

Coaching resulterer i et bedre samarbejde

Over en periode på to år fulgte, konsulentfirmaet Jette Gyllenøhr, PC Ware på alle niveauer. I coachingen af lederne arbejdede vi målrettet med bl.a. indsigt i ledelse, kendskab til ledelsesværktøjer, selvindsigt i stærke og svage sider.

Det toårige forløb er nu evalueret…..

”Jeg havde alt for høje forventninger til mig selv, følte jeg som leder helst skulle kunne dække alle arbejdsområder og være foregangsmand for dem alle. Jeg havde konstant dårlig samvittighed. Disse overskrifter satte jeg fokus på sammen med vores coach Jette Gyllenøhr, og jeg er nu en leder med meget større selvtillid…., har fået mere ro og gennemslagskraft”, siger product Manager Frank Larsen

”Coachingen har været med til, at jeg nu er blevet bedre til at se sager fra flere vinkler, så jeg tager beslutninger på et mere nuanceret grundlag. Jette og jeg har altid haft en rigtig god dialog. Det er godt at have én, der kan åbne øjnene for mig, som jeg ikke selv kunne have gjort”, siger Sales Manager Claus Sørensen

”Nogle af mine udviklingspunkter har været emner som konflikthåndtering, uddelegering af arbejdsopgaver og på det personlige plan blufærdighed. Det har været en meget positiv oplevelse at have en professionel coach, som virkelig har hjulpet med at skubbe mig videre på mine udviklingspunkter. Jeg synes bestemt selv, at jeg er en meget bedre leder i dag, end jeg var for 2 år siden!” siger Group Director Manager Ole Meyer

Administrerende direktør, Leif Carlsen udtaler i slutinterviewet: ” VI har allerede opnået særdeles gode resultater som følge af samarbejdet med konsulentfirmaet Jette Gyllenøhr. Jette har fungeret som personlig coach for den enkelte leder hver fjortende dag, hvor individuelle arbejdspunkter er blevet gennemgået og bearbejdet samt over for hele ledergruppen i forbindelse med fællesmøder. Samspillet i ledergruppen er blevet helt fantastisk styrket, nu hvor vi er blevet meget mere åbne over for hinandens styrker og arbejdspunkter”.


Case detaljer - Færøsk Patienthotel

Fra 2005 været tilknytet Patienthotellet Torshavn som ekstern konsulent i forbindelese med coaching og supervison af ledelse og personalegrupper. I tæt samarbejde med ledelsen tilrettelagt og afholdt temadage / seminarer  for hele organisationen med overordnede fokuspunkter omkring kommunikation og samarbejde på tværs mellem de forskellige personalegrupper.

LINK: www.hoteltorshavn.dk


Case detaljer - Teknologisk Institut

kurser for kantineledere:

Fra faglig ekspert til personaleleder - såden finder du din personlige ledelsesstil

Effektiv kommunikation  - succesfuld håndtering af forskellige kundetyper

LINK: www.teknologiskinstitut.dkCase detaljer - Solgården

Implementering af sammenlægning af afdelingere på plejehjem, kommunikative kurser med fokus på konflikthåndtering og dialogen med borgere, pårørende og andre personaler

LINK: www.solgaarden.ltk.dk


Investering i uddannelse er en god forretning

Jeg har igennem mange år arbejdet med coaching, supervision og undervisning af ledere, mellemledere og personale i den private og offentlige sektor.

Fokuspunkter for ledere og medarbejdere:

- Dialogen med medarbejdere og andre ledere
- Den svære samtale
- Se tingene i nyt perspektiv
- Kommunikationsredskaber
- Konflikthåndtering
- Indsigt i egne reaktionsmønstre

Desuden har jeg igennem en årrække arrangeret kurser med specifikke danskfagligt indhold.

 

Case detaljer:

Danskfaglige kurser for personale i produktionen, kommunikationskurser for personale i produktionen

LINK: www.novonordisk.com


 

Case detaljer - Intersport

Et individuelt coachingforløb med administrerende direktør Thomas Just Rasmussen i en to års periode, hvor omdrejningspunktet var selvindsigt i rollen som leder - et forløb, hvor den personlige relation var af stor betydning. Vi arbejdede med holdninger og reaktionsmønstre i forhold til især medarbejdere.

INTERSPORT DANMARK A/S

Direktør Thomas Just Rasmussen

Samarbejdet med Jette Gyllenøhr startede, fordi jeg følte et behov for at finpudse og videreudvikle mine personlige egenskaber. Som leder oplevede jeg, at det er svært at arbejde med sin egen udvikling i den virksomhed, hvor man er medejer. Igennem de sidste to år har jeg haft et tæt samarbejde med Jette i form af månedlige coachsamtaler. Det var fra starten vigtigt for mig at finde en coach, jeg kunne være 100 procent åben overfor, da det for mig var afgørende, at den personlige udvikling tog udgangspunkt i mine reelle og dybe holdninger. Jette Gyllenøhr har været god til fra starten at skabe den tillid der skulle til, for at jeg uden filter kunne åbne op.

Selv om jeg naturligvis gennem mange år har virket som leder, var det vigtigt for mig at sikre mig, at jeg også personligt bevægede mig i den rigtige retning. Jeg har haft en holdning til, at ledelse primært handlede om de rette holdninger og menneskelige egenskaber. Dette var da også min indgangsvinkel til sportsbranchen, som for mig var en ny branche, jeg ikke tidligere havde beskæftiget mig med.

Gennem de seneste 2 år har samtaleemnerne været mangfoldige og spænder vidt fra fremtoning ved ledermøder til håndtering af medarbejdere. Jette Gyllenøhrs baggrund har gjort, at det har været muligt at komme helt ind ”under huden” og finde frem til nogle bagvedliggende årsager til nogle af mine reaktionsmønstre. Derved fremstår jeg i dag som den autentiske Thomas, der er mere direkte og hurtigere går ind i alle former for problemstillinger. Min selvindsigt er blevet meget større, og jeg har i dag et langt større indblik i hvor mine kompetencer ligger, og hvordan jeg skal bruge dem, og hvornår jeg skal uddelegere. Som leder har jeg ændret min måde at kommunikere på, og jeg i dag mere tydelig og klar i mine budskaber, hvor jeg tidligere havde tendens til at væve for meget rundt.”

LINK: www.intersport.dk


Case detaljer - Netpointers

Coaching og supervision af udviklingschef i forhold til samarbejde med salgschef og kommunikationen med personale i øvrigt -  over en periode på et halvt år.

CTO/Partner Henning Madsen

I Netpointers havde vi de klassiske prorblemer med grøften mellem udviklingschefen og salgschefen samt en manglende forståelse mellem udviklings- og salgsafdelingen.

Vores ønske var, at udviklingschefen skulle blive bedre til at forstå afsætningsstrategien, men efter en periode på ca. to år, hvor vi selv havde forsøgt at komme problemet til livs, måtte vi kaste håndklædet i ringen!

Gennem en fælles arbejdsrelateret bekendt, fandt vi frem til Jette Gyllenøhr, som igennem seks måneder gennemførte en udviklingsplan for udviklingschefen. Resultatet af dette arbejde var positivt, og medarbejderen fik en markant bedre forståelse, og det vel at mærke ikke kun inden for salg/marketing. Han fik nemlig også en bedre kommunikationsform, som gjorde arbejdet meget lettere for de involverede afdelinger og var også til gavn for ledelsen og ikke mindst vore kunder.

Løbende arbejdes nu på at fastholde og vedligeholde denne udvikling for virksomheden, vore kunder og ikke mindst medarbejderen selv.

Jeg kan på det varmeste anbefale Jette Gyllenøhr

LINK: http://www.netpointers.dk


Andre refferencer