Depression


Hvad er en depression?

En depression er en meget almindelig lidelse. Over 8% af den danske befolking bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv.

Følgevirkningerne af en depression kan være meget ubehagelige. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og kan i yderste konsekvens bringe livet i fare på grund af øget selvmordsrisiko.

At være deprimeret er ikke det samme som at være ked af det. Har man en depression er man ofte trist, har ingen energi eller lyst, og man lider af dårligt selvværd. Man kan have problemer med at sove, med at koncentrere sig, og man har ofte svært ved at forestille sig at man nogensinde får det bedre.

Det psykiske stress, som kan udløse en depression, kan f.eks. være et dødsfald eller en skilsmisse. Sygdommen kan også være en følge af at man mister sit job, eller at man på anden måde udsættes for noget der påvirker ens selvfølelse. Man har større risiko for at få en depression, hvis man bor alene eller har et alkoholmisbrug. Og risikoen stiger, desto ældre man bliver.

Det er vigtigt ikke at skamme sig over at være deprimeret. Du kan vende depressionen til noget positivt.

Typiske symptomer på depression

  • Vedvarende tristhed, angst eller tomhed
  • Mangel på energi og kræfter
  • Mangel på selvtillid
  • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
  • Følelse af at livet ikke er værd at leve
  • Koncentrationsbesvær
  • Rastløshed
  • Tilbageholdenhed og indelukkethed
  • Søvnproblemer
  • Appetitproblemer

Du kan ved hjælp af nedenstående link teste, om du måske har en depression. Testen er udviklet af PsykiatriFonden.

Test om du har en depression

Du kan også prøve Netdoktors interaktive depressionstest

Jeg er deprimeret, hvad gør jeg?

Tag kontakt til mig, enten telefonisk eller via kontaktformularen.

Ved den første samtale vil vi afdække, om der er basis for at indgå i et terapiforløb, hvor vi gradvist vil bearbejde depressionen. Hver session varer 1 time og du er garanteret fuld anonymitet under hele forløbet. Sessionerne kan i de fleste tilfælde planlægges efter dine ønsker.

Jeg baserer min behandling af depression på samtaleterapi. Dette er efter min bedste overbevisning den eneste rigtige måde at bearbejde en depression. Læs eventuelt mere om behandling af depression med samtaleterapi på Netdoktor