Parterapi tæt på København


Kærlighed er ikke en stabil størrelse - den ændres i takt med vore investeringer!

Ægteskabelige problemer, separation og skilsmisse er virkeligheden for mange par. Der opstår altid problemer i det indbyrdes samspil mellem parterne i et kærlighedsforhold. Alligevel er der en tendens til ensidigt at placere skylden hos partneren. Det gør det meget lettere at fravælge parforholdet. Et nyt og bedre liv venter forude!

Ansvaret skal placeres hos begge parter.

En skilsmisse er en proces, der er begyndt længe før det endelige brud opstår. Gennem længere tid har forholdet været mærket af det forestående, mere eller mindre bevidst.

Hvad er gået galt?

Samtalen har afgørende betydning for trivslen i parforholdet. Når der opstår konflikter, er det nødvendigvis ikke følelserne, der er årsagen. Konflikterne er mere et signal om, at parterne taler med/til hinanden på en negativ måde, hvilket er destruktivt og problemskabende.

Det er svært at ændre gamle mønstre, men det er nødvendigt, hvis der skal arbejdes på at genetablere forholdet.

En hensigtsmæssig kommunikation indebærer, at parterne udtrykker - hvad de vil og ikke vil - i de konkrete situationer.

Samtidig er det afgørende at tale for sig selv.

I parforholdet er det vigtigt, at begge er ansvarlige og ser konflikter og løsninger heraf som et fælles anliggende.

Det kræver nogle redskaber, fordi det er svært at håndtere selv. Derfor kan der være brug for professionel hjælp.