Mobning


Mobning blandt voksne mennesker er langt mere udbredt, end de fleste tror, og foregår tit på en særdeles ondartet og raffineret måde.

Meget peger på, at der er en sammenhæng mellem mobning og et utilfredsstillende, dårligt arbejdsmiljø, hvor uløste problemer og dårlig ledelse skaber konflikter. Syndebukke udpeges og mobbes af både kolleger og ledelse!

Hvorfor mobning?

Hvis du selv føler dig usikker, utilstrækkelig, og angst for ikke at kunne leve op til arbejdskravene og falde uden for kollegiale gruppe, skyder du måske denne følelse af angst over på en anden person. Du vælger en syndebuk! Gevinsten er, at du forstærker din status i gruppen, jo mere du holder syndebukken udenfor.

Hvem er særlig udsat for mobning?

Nogle signalerer ubevidst med kropssproget "jeg er offer!" Det vil sige: jeg er modtagelig for mobning. Du føler dig svag - ude af stand til at forsvare dig. Hvis mobningen fortsætter gennem længere tid, vil denne følelse af afmagt vokse. Du vil med tiden blive psykisk nedbrudt og ude af stand til at passe dit arbejde.

På denne måde bekræftes påstanden om, du ikke dur.

Måske har du symptomer som f.eks.:

  • Kronisk hovedpine
  • Mavebesvær
  • Angst
  • Søvnløshed
  • Nedsat modstandskraft

Det er selvfølgelig ledelsen, som først og fremmest skal slå ned på mobningen, så snart den opstår! Men dette sker ikke altid! Din fagforening kan være til stor hjælp med faglig og juridisk bistand.